Lễ kỷ niệm 50 năm Bác Hồ gặp đoàn đại biểu CNCB ngành Than và tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến

21 : 30 - 14 tháng 11, 2018

6468 Lượt xem