Lễ Tuyên dương Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 10 năm 2017

17 : 19 - 16 tháng 11, 2017

6435 Lượt xem