Xe khoan hai choòng thế hệ 2 tiếp tục được chế tạo thành công ở Than Nam Mẫu

15 : 36 - 20 tháng 03, 2022

657 Lượt xem