TGĐ Tập đoàn Đặng Thanh Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế Than khu vực Mạo Khê

16 : 44 - 14 tháng 11, 2021

1468 Lượt xem