Xây lắp mỏ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạng mục công trình trọng điểm lò Ngầm đi lại – vận tải mức -50/-120

13 : 51 - 15 tháng 06, 2020

1223 Lượt xem