Xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Than Vàng Danh và TKV phát triển bền vững

18 : 08 - 20 tháng 04, 2023

957 Lượt xem