VIMICO: Khởi công gói thầu số 9 “Xây dựng các nhà xưởng thuộc Nhà máy luyện đồng”

08 : 04 - 01 tháng 06, 2018

894 Lượt xem