Tuyển than Cửa Ông – TKV Huấn luyện công tác PCCC và thực tập tình huống cháy nổ năm 2019

03 : 06 - 17 tháng 04, 2019

672 Lượt xem