Tuyên dương thợ mỏ trẻ tiêu biểu, mô hình thanh niên tham gia quản lý xuất sắc năm 2023

14 : 35 - 16 tháng 11, 2023

3283 Lượt xem