Tuyên dương hơn 460 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào Thợ mỏ thì đua lao động, sáng tạo

06 : 49 - 18 tháng 10, 2021

850 Lượt xem