TUYÊN DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA TKV NĂM 2022-2023 VÀ VINH DANH THỢ GIỎI XUẤT SẮC CẤP TẬP ĐOÀN LẦN THỨ 12 NĂM 2023

16 : 14 - 13 tháng 11, 2023

3024 Lượt xem