Tuổi trẻ Than Uông Bí: gắn biển công trình “Lắp đặt, quản lý vận hành công trình cửa lò và trạm quạt gió mức +98 khu Tây Nam – Mỏ Tràng Bạch”

08 : 33 - 01 tháng 06, 2020

888 Lượt xem