Trường CĐ TKV: Nâng cao hiệu quả phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

12 : 53 - 30 tháng 08, 2022

871 Lượt xem