Trường Cao đẳng TKV phối hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động các huyện Miền Đông tỉnh Quảng Ninh

09 : 29 - 09 tháng 03, 2020

755 Lượt xem