Trên 300 thợ mỏ Mạo Khê hoàn thành kỳ thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2023

13 : 39 - 13 tháng 09, 2023

1734 Lượt xem