Trao tặng kim loại đồng phục vụ việc đúc tượng đài “Bác Hồ với Đồng bào các Dân tộc Tây Bắc”

09 : 01 - 07 tháng 08, 2018

932 Lượt xem