Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải làm việc với các đơn vị Khoáng sản tại Cao Bằng

08 : 41 - 22 tháng 08, 2018

1245 Lượt xem