Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải kiểm tra sản xuất và công tác an toàn Nhà máy Amon Nitrat Thái Bình

13 : 48 - 14 tháng 08, 2020

1269 Lượt xem