TKV vinh danh 395 thợ giỏi và thợ giỏi xuất sắc cấp tập đoàn lần thứ 10 năm 2017

01 : 13 - 17 tháng 11, 2017

1076 Lượt xem