TKV Khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ phục vụ san lấp các công trình dân dụng và công nghiệp

10 : 41 - 25 tháng 11, 2022

1791 Lượt xem