TKV đón nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Uỷ ban QLV Nhà nước tại Doanh nghiệp

20 : 34 - 12 tháng 10, 2020

1324 Lượt xem