TKV đẩy mạnh cơ giới hóa đào lò, khai thác giai đoạn 2021 – 2025 tại các mỏ than hầm lò

09 : 36 - 03 tháng 08, 2020

699 Lượt xem