Thợ mỏ Vàng Danh quyết tâm hoàn thành mục tiêu thi đua “90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than”

18 : 59 - 01 tháng 10, 2018

810 Lượt xem