Thợ mỏ TKV được vinh danh tại Lễ tuyên dương 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

15 : 39 - 28 tháng 12, 2021

13584 Lượt xem