Thợ mỏ TKV được vinh danh “người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ X

15 : 38 - 04 tháng 06, 2019

898 Lượt xem