Thợ mỏ TKV dành 18 huy chương tại Hội thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ XII, năm 2021

10 : 54 - 14 tháng 12, 2021

752 Lượt xem