Thợ mỏ Dương Huy thi đua “Ngày công cao, sản lượng cao, thu nhập cao”

07 : 31 - 16 tháng 07, 2022

1300 Lượt xem