Thợ lò Nguyễn Trọng Thái được vinh danh tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái Quốc

07 : 48 - 04 tháng 06, 2018

760 Lượt xem