Thợ giỏi Than Mông Dương Tự tin phần thi thực hành 2 nghề Đào lò và Khai thác

07 : 40 - 31 tháng 08, 2020

716 Lượt xem