Thợ giỏi than Đèo Nai hoàn thành tốt phần thi thực hành nhóm nghề mỏ lộ thiên

11 : 02 - 14 tháng 10, 2020

853 Lượt xem