Thêm một ngôi nhà “Nghĩa tình thợ mỏ” được hỗ trợ xây dựng cho người lao động tại Công ty Than Nam Mẫu

11 : 51 - 12 tháng 12, 2023

940 Lượt xem