Than Vàng Danh tuyên dương Lao động giỏi, Thợ mỏ ưu tú và cán bộ quản lý giỏi năm 2021

15 : 37 - 01 tháng 06, 2022

1236 Lượt xem