Than Uông Bí triển khai “Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở 3 chủ động, 3 sẵn sàng”

14 : 00 - 05 tháng 07, 2021

717 Lượt xem