Than Uông Bí khánh thành hệ thống tời chở người bằng cáp treo trong giếng chính mỏ Tràng Bạch

10 : 42 - 02 tháng 04, 2018

1504 Lượt xem