Than Núi Béo phát động thi đua tăng sản lượng khai thác than hầm lò và khuyến khích tiền lương 5 tháng cuối năm 2022

06 : 39 - 15 tháng 08, 2022

887 Lượt xem