Than Núi Béo gặp mặt 109 lò trưởng, ca trưởng và kỹ sư chính quy làm việc trong hầm lò

15 : 27 - 26 tháng 05, 2024

1639 Lượt xem