Than Mạo Khê tổng kết hoạt động Tháng công nhân năm 2020 và tuyên dương cá nhân Lao động giỏi – Thu nhập cao năm 2019

14 : 31 - 04 tháng 06, 2020

978 Lượt xem