Than Mạo Khê hưởng ứng lễ ra quân huấn luyện quân sự năm 2018

09 : 31 - 06 tháng 03, 2018

1052 Lượt xem