Than Mạo Khê chế tạo thành công, đưa hệ thống máy sản xuất bua mìn vào phục vụ sản xuất

13 : 54 - 15 tháng 06, 2020

1025 Lượt xem