Than Hòn Gai và Phường Quang Hanh phối hợp bảo vệ ANTT, tài nguyên ranh giới mỏ khu khai trường Hà Ráng

16 : 23 - 13 tháng 08, 2020

1425 Lượt xem