Than Hòn Gai tuyên dương 658 công nhân lao động xuất sắc “Lao động giỏi – Thu nhập cao” với tổng giá trị tiền thưởng trên 1,9 tỷ đồng

11 : 10 - 26 tháng 03, 2024

1707 Lượt xem