Than Hà Tu Trao thưởng các tổ xe, máy đạt năng suất cao trong đợt thi đua 90 ngày đêm năm 2021

13 : 37 - 16 tháng 12, 2021

860 Lượt xem