Than Hạ Long tổ chức diễn tập Ứng cứu sự cố-Tìm kiếm cứu nạn Quý II năm 2021

16 : 13 - 19 tháng 04, 2021

1227 Lượt xem