Than Hạ Long Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt Trạm phân phối 6kV mức -350 khu Khe chàm II-IV phục vụ sản xuất

06 : 38 - 01 tháng 05, 2023

1975 Lượt xem