Than Dương Huy: Hơn 2 tỷ đồng khen thưởng, tôn vinh công nhân tiêu biểu xuất sắc trong quý II/2019

09 : 34 - 10 tháng 07, 2019

435 Lượt xem