Than Dương Huy: Hơn 2 tỷ đồng khen thưởng, tôn vinh công nhân tiêu biểu xuất sắc trong Quý III năm 2019

15 : 34 - 16 tháng 10, 2019

899 Lượt xem