Than Đèo Nai: 3 gia đình công nhân được hỗ trợ xây, sửa nhà từ quỹ Mái ấm công đoàn TKV

13 : 14 - 13 tháng 08, 2020

907 Lượt xem