TGĐ Đặng Thanh Hải kiểm tra việc chạy thử nghiệm máy phun sương tại Tuyển than Cửa Ông

08 : 29 - 20 tháng 06, 2020

864 Lượt xem