TGĐ Đặng Thanh Hải đánh giá cao sự thay đổi tích cực trong công tác kỹ thuật mỏ của Than Hà Tu

14 : 41 - 24 tháng 02, 2020

1998 Lượt xem