Tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng

09 : 42 - 17 tháng 06, 2019

573 Lượt xem